Budget coaching

Het financieel advies is een belangrijke eerste stap naar bewustwording en inzicht. Maar het blijkt vaak lastig voor mensen om hun geldgedrag vervolgens ook echt aan te passen. Ook al is het overduidelijk nodig om de begroting in balans te krijgen. Om iemand daarbij te kunnen helpen, is kennis van het proces van gedragsverandering en motivatie nodig.

 

Debiteurenbeheer

Bij het uitbesteden van uw gehele debiteurenadministratie zal Wall Street Incasso optreden als uw partner. De ervaring die wij in huis hebben leert dat de presentaties als voorbeelden facturatie, incasseren en debiteuren-beheer aanzienlijk verbeteren. Door tijd- en geldwinst is uw bedrijf beter in staat zich te focussen voor de corebusiness. De opdrachtgever kiest zelf welke onderdelen van het debiteurenproces men wil outsourcen. Wall Street Incasso verbetert het proces naar uw eisen. U behoudt de volledige controle. Uw debiteurenbeheer, van het versturen van uw facturen tot het op enige wijze herinneren en aanmanen van uw klanten, is bij ons in goede handen.

 

Incasso traject

Wanneer het gevorderde bedrag niet binnen de gestelde termijnen kan worden geïncasseerd, doen we het via gerechtelijke weg. Zolang het gerechtelijke incassotraject loopt beslist de rechter over de volgende stappen om de schuld alsnog te innen. Hierbij is het bemoeien van een gerechtsdeurwaarder vereist. Met toestemming van de rechter is het mogelijk om beslag te laten leggen op inkomen, bankrekeningen of (on)roerende goederen teneinde de openstaande schuld te kunnen incasseren bij de debiteur.

 

Juridisch advies

Wall Street Incasso kan u juridisch advies geven. Bij het voortraject van een eventuele gerechtelijke procedure zou de oplossing kunnen zijn om ons advies te vragen. Soms is het beter te schikken, als Wall Street Incasso ziet dat u na een breed en kostbare gerechtelijke procedure niet uw gelijk krijgt.

 

Minnelijke incasso

Als alle inspanningen niet beloond worden, kunt u de vordering ter incasso uit handen geven aan Wall Street Incasso. De vordering wordt nu verhoogd met incassokosten en de wettelijk geldende rente. Uw dossier kunt u altijd opvragen bij ons zodat u op de hoogte bent waar wij mee bezig zijn en hoe ver we zijn.

 

Schuldbewaking

Soms blijkt dat er bij een debiteur geen incassering plaats kan vinden vanwege problemen. Op dat moment gaan wij met u in overleg om het dossier in schuldbewaking te plaatsen. Dan laten we het dossier even rusten en pakken we het dossier weer op zodra er weer kan worden geïncasseerd bij de debiteur. Wij gaan de debiteur budget coaching aanbieden, zodat we het dossier kunnen oppakken en afhandelen. We willen dan ook voor beide partijen het beste voor elkaar.